F a c e b o o o k

Portfolio / 作品案例

2017 台中ATTA國際旅展 6/9-6/12 -- 活動布展設備出租

台中ATTA國際旅展 今天(6/9)開始囉!!!!!!!!!!!!!

想搶暑期旅遊便宜的可以去看看~

--------------------------------------

租筆電、租電腦、租電視、租觸控螢幕、租平板、租ipad、租手機等等設備租賃,

網路架設、有線無線 布置

歡迎找 鑫緯整合行銷(台北)& 鑫業整合行銷(台中) !!
幫您佈置會展的好幫手~
back